ההליך הפלילי - ציר הזמן


העבירה הפלילית

העבירה הפלילית - פותחת את ההליך הפלילי, לאחר שנודע למשטרה על דבר עבירה...

קרא עודJan 01, 2011

עיכוב

סמכות העיכוב מוגבלת ומצומצמת על ידי מספר כללים שחשוב להכיר...

קרא עודJan 01, 2011

המעצר

במעצר ראשוני למשך 24 שעות, יכול למצוא עצמו כל אדם, למרבה הצער גם בשל טעות בזיהוי...

קרא עודJan 01, 2011

היוועצות עם עורך דין

הזכות להיוועץ עם עורך דין פלילי ולשמור על זכות השתיקה...

קרא עודJan 01, 2011

חקירה פלילית במשטרה

ניתן לדמות את החקירה הפלילית לפזל, אותו הרשות החוקרת מנסה להרכיב על ידי איסוף ראיות מזירת האירוע...

קרא עודJan 01, 2011

סגירת התיק / המשך החקירה

סגירת התיק – אם נחקרתם במשטרה תחת "אזהרה" ובסופו של יום נסגר תיק החקירה, חשוב לוודא מהי עילת הסגירה של התיק...

קרא עודJan 01, 2011

שימוע

הליך השימוע נועד למנוע את הגשת כתב האישום על ידי התביעה בעבירות המכונות "פשע", קרי - עבירות שהוענש לצידן הוא למעלה משלוש שנות מאסר...

קרא עודJan 01, 2011

כתב אישום

בשלב זה הסתיימה החקירה הפלילית, השימוע נדחה וכעת מוגש כתב אישום בו המדינה מאשימה את החשוד אשר הפך לנאשם...

קרא עודJan 01, 2011

מעצר עד תום ההליכים / מעצר בית

לאחר שתמה החקירה הפלילית והחשוד היה במעצר, בדרך כלל התביעה תבקש להאריך את מעצר החשוד (שהפך לנאשם) עד לתום ההליכים..

קרא עודJan 01, 2011

הקראה ראשונה - מענה לכתב אישום

הליך זה פותח למעשה את המשפט, בשלב זה, מתקבעת תגובת הנאשם למיוחס לו בכתב האישום ומתקבעת גם הגנתו...

קרא עודJan 01, 2011

פרשת התביעה

פרשת התביעה, פותחת את מסכת הראיות של המדינה כנגד הנאשם. הצגת הראיות מתבצעת באמצעות העדים, השוטר שחקר את הנאשם ו...

קרא עודJan 01, 2011

פרשת ההגנה

עם תום סיום פרשת התביעה מתחילה פרשת ההגנה, אשר במהלכה ההגנה מציגה את ראיותיה, בשלב זה על הנאשם להציג את הראיות שלו...

קרא עודJan 01, 2011

סיכומים

לאחר סיום פרשת התביעה ופרשת ההגנה, הצדדים יסכמו את כל הטענות בפני בית המשפט וידגישו שוב היבטים חשובים, כל אחד מנקודת מבטו.

קרא עודJan 01, 2011

הכרעת דין

בתום פרשת התביעה ופרשת ההגנה, בית המשפט יכריע בדין האם הנאשם נמצא זכאי או אשם ואם נמצא אשם, אז באילו אישומים ובאילו עבירות..

קרא עודJan 01, 2011

טיעונים לעונש

לאחר הכרעת הדין, הצדדים יטענו לעונש, כל אחד מנקודת מבטו, הנאשם יטען כמובן לקולת העונש, בעוד התביעה תטען לחומרת העונש..

קרא עודJan 01, 2011

גזר דין

לאחר טיעוני הצדדים לעונש, ביהמ"ש ישקלל את מכלול הראיות אשר הוצגו בפניו ויגזור את עונשו של הנאשם, ביהמ"ש יכול ליתן את גזר דינו תכף לאחר..

קרא עודJan 01, 2011

ערעור

ערעור פלילי יכול להיות מוגש על רכיב העונש (על ידי הנאשם או המדינה) וכן לעניין זיכוי , או הרשעה בדין הפלילי...

קרא עודJan 01, 2011